Kadın Meclisi

Kadın Meclisi

Toplumsal yaşamın tüm alanlarında kadınların konumlarının güçlendirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadınların; girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarının desteklenmesi ve bireysel inisiyatiflerinin geliştirilmesi adına geleneksel ve benzer her türlü ayrımcılığın önlenmesi için politikalar üretmek, stratejiler geliştirmek amacıyla, kadınların ve kadınlarla ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti, üniversite temsilcilerinin katılımıyla oluşan demokratik bir yapıdır. Kadın Meclisi Çalışma Grupları

Meclis Haberleri