Engelli Meclisi

Engelli Meclisi

Engellilerinin toplumsal yaşama doğrudan katılımı, eğitim, sağlık, sosyal bakım, rehabilitasyon ve istihdam ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal yaşam içinde daha fazla yer almalarının sağlanması, kent yönetimine aktif olarak katılmaları ve engellilere yönelik sorunlara çözüm üretilmesi, diğer kentlilerin engellilerle birlikte yaşayarak engelli yaşamının kolaylaştırılmasını, toplumsal ve ekonomik üretiminde aktif rol almaları amacıyla engellilerin ve engellilerle ilgili kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin oluşturduğu demokratik bir yapıdır. Engelli Meclisi Çalışma Grupları 

Meclis Haberleri