Hakkımızda

Kocaeli'nin Sivil Toplum Gücü

Sivil toplumun gücü diyerek yola çıkan Kocaeli Kent Konseyi; bir devletin otoritesi altında varlık gösterip kanunla yaşayan, gönüllülük esasına dayanan, devlet kurumlarının dışında kendini yönlendirebilen, hak ve özgürlüklerini savunabilen topluluklardan oluşmuştur. İçerisinde barındırdığı 5 Meclisi, 19 Çalışma Grubuyla kamusal alanda etkisi olabilen kolektif girişimlere olanak sağlamaktadır.

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

-Etkin Yurttaş Yaratıcı: Yurttaşların haklarına sahip çıkmalarını desteklemek ve onları etkinleştirmeye yardım etmek

-Düşünce Üretme Merkezi: Uzun sürede etkisin gösterecek çözüm önerileri için düşünce üretmek

-Sessizlerin Sesi Olma: Azınlık gruplarının haklarını savunmak ve onların seslerini duyurmak

 

Sivil toplumun gücü diyerek yola çıkan Kocaeli Kent Konseyi; bir devletin otoritesi altında varlık gösterip kanunla yaşayan, gönüllülük esasına dayanan, devlet kurumlarının dışında kendini yönlendirebilen, hak ve özgürlüklerini savunabilen topluluklardan oluşmuştur. İçerisinde barındırdığı 5 Meclisi, 19 Çalışma Grubuyla kamusal alanda etkisi olabilen kolektif girişimlere olanak sağlamaktadır.

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

-Etkin Yurttaş Yaratıcı: Yurttaşların haklarına sahip çıkmalarını desteklemek ve onları etkinleştirmeye yardım etmek

-Düşünce Üretme Merkezi: Uzun sürede etkisin gösterecek çözüm önerileri için düşünce üretmek

-Sessizlerin Sesi Olma: Azınlık gruplarının haklarını savunmak ve onların seslerini duyurmak

 

Vizyonumuz

Kocaeli Kent Konseyi, ortak aklı oluşturarak; sorunların çözümüne dönük faaliyetlerde herkesi buluşturan, yön verici durumda olan ve tüm bu fonksiyonları yerine getirirken de karar alma mekanizmalarını çok yönlü perspektifle değerlendiren bir yapıdır.

Misyonumuz

Kentlilik bilincini oluşturmak, gelecek nesilleri dikkate alarak duyarlılığı geliştirmek, kente aidiyeti artırmak, kentin hak ve hukukunu korumak, aktif halk katılımını ve yerel yönetimlerin işlevliliğini ön planda tutmaktır.