Yerel Destek Programı 2024 Yılı Proje Hibe Çağrısı Yayınlandı!

Yerel Destek Programı 2024 Yılı Proje Teklif Çağrısı Yayınlandı!

KOCAELİ KENT KONSEYİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN YEREL DESTEK PROGRAMI 2024 YILI PROJE TEKLİF BAŞVURU DÖNEMİ BAŞLIYOR!”

Kocaeli kentinde toplum temelli yapılan çalışmaların uygulanması ve yerel düzeyde sürdürülebilir bir kalkınma anlayışına dayalı sosyal yaşam kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, Kocaeli Kent Konseyi tarafından ilk olarak 2022 yılında başlatılan Yerel Destek Programına ilişkin 2024 yılı Proje Teklif çağrısı yayınlandı.

Kocaeli’nde sivil toplumun gelişmesine katkı sağlamak, toplum yararına yapılan faaliyetleri teşvik etmek, kentlilik bilincini ve aidiyetini geliştirmek adına başlatılan Yerel Destek Programı (YEDEP), Sivil Toplum Kuruluşlarının yenilikçi projelerini destekleyerek kurumsal kapasitelerinin artırılmasını hedeflemektedir. Program kapsamında yerelden başlayarak ülke genelinde etki alanı oluşturması beklenen, kültürel ve sosyal değerler gibi toplumsal konuları içeren birçok alanda yenilikçi fikirlerin desteklenmesi temel alınmıştır.

Yine bu kapsamda küçük ve büyük ölçekli projeler olmak üzere iki başvuru alanı bulunmaktadır. Her alanda proje konuları bulunmakta olup, hazırlanacak projeler bu konu başlıkları ile ilgili olması beklenmektedir.

Program kapsamında sunulacak tüm proje tekliflerinin öncelik alanlarına göre belirlenen hibe başvuru şartları doğrultusunda ve aşağıda belirtilen öncelikler altında yer alan konuları kapsayacak şekilde sunulmalıdır. 

ÖNCELİK ALANI PROJE KONULARI

Birinci Proje Başvuru Alanı:

 • Doğa, Çevre ve Hayvan Hakları
 • Hemşerilik ve Kentlilik Bilinci,
 • Kent Tanıtımı ve Turizmi,
 • Kültür ve Sanat, 
 • İstihdam ve Eğitim,
 • Sağlık ve Sosyal Hizmetler,
 • Sosyal içerme,
 • Gençlik,
 • Kadın ve Aile,
 • Afet Bilinci ve Farkındalık

İkinci Proje Başvuru Alanı:

 • Çevre ve İklim Değişikliğiyle Mücadele
 • İstihdam
 • Kırsal Kalkınma ve Turizm
 • Afetlere Karşı Mücadele 
 • Toplum ve Geleneksel Aile Yapısının Korunması
 • Gençlik, 
 • Bilişim ve Teknoloji 
 • Engelli Çalışmaları
 • Medya ve Dezenformasyonla Mücadele

SAĞLANACAK MALİ DESTEK

Program kapsamında desteklenecek projeler için toplam kaynak tutarı 25.000.000 TL’dir.Sivil toplum kuruluşlarına başvuru alanına göre proje başına birinci alan için en az 25.000 TL- en fazla 150.000 TL ve ikinci alan için ise en az 150.000 TL - en fazla 500,000 TL tutarında mali destek verilecektir. Proje sürelerinin başvuru alanına göre 4-6 ve 5-8 ay olması gerekmektedir. 

KİMLER BAŞVURABİLİR

Program iki ayrı proje başvuru alanı üzerinden uygulanacak olup, bu bağlamda uygunluk kriterlerini taşıyan Kocaeli’nde faaliyet gösteren Dernekler, Vakıflar, Federasyon ve Konfederasyonlar başvuru yapabilirler.  

BAŞVURU DÖNEMİ

Hibe Programı için proje başvuruları 01 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2024 saat 23:59’da sona erecektir.

Başvuru koşulları için detaylı bilgilere hibe başvuru rehberinden ulaşılabilir. Hibe başvuruları online olarak Kocaeli Kent Konseyine yapılacaktır. Hibe Programı için gerekli rehber aşağıda sunulmaktadır. 
BİLGİLENDİRME GÜNLERİ

2024 Yılı YEDEP Mali Programı hakkında ve proje hazırlama ile ilgili 15 Aralık 2023-30 Aralık 2023 tarihleri arasında bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bu kapsamda bilgilendirme toplantılarına katılım için ön kayıt alınacak, yer ve tarihleri buna göre planlanacak, başvuruda bulunan sivil toplum kuruluşlarına daha sonra sms veya e-mail yoluyla bildirilecektir.

Hibe Bilgilendirme Toplantıları’na katılmak için aşağıdaki link aracılığıyla 1-15 Aralık tarihleri arasında kayıt yapılması gerekmektedir. 

Bilgilendirme Katılımcı kayıt için tıklayınız.

Ayrıca Yerel Destek Programı Hibe başvuru rehberi ile ekleri  ve bilgilendirme günleri takvimi (https://sivildunyakocaeli.com/  ve https://www.kocaelikentkonseyi.org/ web siteleri üzerinden yayınlanacaktır. 

Başvuru rehberine ulaşmak için

TIKLAYINIZ.

2024 Yedep Künyesi için

TIKLAYINIZ.