ENGELSİZ ŞEHİR ENGELSİZ KOCAELİ

Kocaeli Kent Konseyi ve ŞÛRA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi bünyesinde oluşturulan, Sosyal Politikalar Kurulu desteği ile
Kocaeli İli Sürdürülebilir Engelsiz Şehir Eylem Planı oluşturulmasına yönelik planladığımız Engelsiz Şehir Şurası programımız bugün gerçekleşti.Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanımız ve anahtar konuşmacı Ufuk Koçak konuşmalarını gerçekleştirdi. Söz konusu sürecin daha etkin ve verimli olarak sürdürülebilmesi, engellilik adına tüm paydaşlar ile ortak akılda buluşularak, geçmiş deneyimler, mevcut durum, gelecek planlamaları ile iyi uygulama örneklerinin konuşulduğu programımız çok verimli geçti.