2023 YILI YEREL DESTEK PROGRAMI (YEDEP) BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, Kocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülen Yerel Destek Programı 2023 yılı proje hibe başvuru dönemi başlıyor

Yerel Destek Programı 2023 yılı proje hibe çağrısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, Kocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülen, toplum temelli yapılan çalışmaların uygulanması ve yerel düzeyde sürdürülebilir bir kalkınma sağlaması amacıyla başlatılan Yerel Destek Programında (YEDEP) 2023 yılı Proje hibe başvuruları başlıyor. Hibe Programı için proje başvuruları 16 Şubat 2023 tarihinde başlayıp, 16 Mart 2023 sona erecek.

ÖNCELİK ALANI PROJE KONULARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen Yerel Destek Programı, Kocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülüyor. Program kapsamında küçük ve büyük ölçekli projeler olmak üzere iki öncelikli alan bulunuyor. Her öncelik alanında alt konular da belirlendi. Öncelik 1’de Doğa, Çevre ve Hayvan Hakları, Hemşerilik ve Kentlilik Bilinci, Kent Tanıtımı ve Turizmi, Kültür ve Sanat, İstihdam ve Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Sosyal içerme, Gençlik, Aile ve Kadın, Afet Yönetimi adlı 10 konu başlığı yer alıyor. Öncelik 2’de ise: Çevre ve İklim Değişikliği, İstihdam, Kırsal Kalkınma ve Turizm, Afetlerle Mücadele, Aile, Kadın, Gençlik ve Engelli Çalışmaları 5 konu başlığı bulunuyor. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen STK’lardan hazırlanacak projelerin bu konu başlıkları ile ilgili olması bekleniyor.

SAĞLANACAK MADDİ DESTEK

Program kapsamında desteklenecek projeler için toplam kaynak tutarı 15 milyon olarak belirlendi. Sivil toplum kuruluşlarına öncelik alanına göre proje başına 1. öncelik alanı için en az 50 bin TL - en fazla 75 bin TL ve 2. öncelik alanı için ise en az 300 bin TL - en fazla 500 bin TL tutarında mali destek verilecek. Proje sürelerinin öncelik alanına göre 3-5 ve 5-8 ay olması da gerekiyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Program iki ayrı öncelik üzerinden uygulanacak olup, bu bağlamda uygunluk kriterlerini taşıyan, Kocaeli'nde faaliyet gösteren Dernekler, Vakıflar, Federasyonlar ve Konfederasyonlar başvuru yapabilecek.  başvuru yapabilecek. Başvuru şartlarına göre proje başvurusu yapacak STK’lardan; birinci öncelik alanında 2022 yılı ve öncesinde kurulması, ikinci öncelik alanında ise 2020 yılı veya öncesinde kurulmuş olması, son kabul edilen mali dönemde beyan edilen geliri 75 bin TL veya üzerinde olması, yüzde 10 proje eş finansmanını karşılaması ve biri farklı alanda olmak üzere en az 2 ortak isteniyor.

BAŞVURU DÖNEMİ

Hibe Programı için proje başvuruları 16 Şubat 2023 tarihinde başlayıp, 16 Mart 2023 saat 23:59’da sona erecek. 2023 Yılı YEDEP Hibe Programı hakkında ve proje hazırlama ile ilgili 21 Ocak 2023-16 Şubat 2023 tarihleri arasında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Bu kapsamda bilgilendirme toplantılarına katılım için ön kayıt alınacak, yer ve tarihleri buna göre planlanacak, daha sonra sms veya e-mail yoluyla bildirilecek.

BİLGİLENDİRME GÜNLERİ

Hibe Bilgilendirme Toplantıları’na katılmak için 18/01/2023 tarihine kadar katılımcı ön kayıt formu üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.  Katılımcı ön kayıt için tıklayınız.  Bilgilendirme toplantıları için belirlenecek takvim gerek web sitelerimiz gerekse sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşılacaktır. 2023 Yedep Künyesi için tıklayınız . Ayrıca Yerel Destek Programı Hibe Başvuru Rehberini görüntülemek için tıklayınız. Çağrıya dair diğer tüm detaylar için sivildunyakocaeli.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.