Çalışma Alanları


Tüketicinin korunması ve tüketici haklarının iyi bir şekilde sağlanması yalnız fert planındaki ekonomik ve sosyal açıdan değil, aynı zamanda ülke planındaki ekonomik ve sosyal acıdan da çok önem taşır Ürün ve hizmetlerde genel kalite seviyesinin yükselmesi, , ürün ve hizmetlerin güvenlik ve sağlık açısından güvenirliliğinin ve verimliliğin artması, tüketicinin mal ve hizmeti satın alırken doğru karar verebilmesinin sağlanması için tüketicinin gerekli bilgilere ulaşabilmesi ve zararlı, yanıltıcı reklamdan, etiketten, ambalajdan korunması tüketicinin hak ve çıkarlarını koruyabilmesi, bilinçlendirilmesi için hakları konusunda eğitimler verilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere, Sivil Toplum Kuruluşları, üniversite ve kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan demokratik bir yapıdır.