Çalışma Alanları


Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu, tarım ve hayvancılıkla ilgili kişilerce zaman zaman toplantılar yaparak, farklı ve faydalı bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, Üreticilerin, ürünlerinin dünya normları dahilinde yetiştirmeleri ve pazarlamalarına yardımcı olmak. gerektiğinde bununla ilgili olarak eğitimlerine katkı sunmak, üretici ve alıcı arasında faydalı verimli diyalogun sağlanmasına katkı sunmak amacıyla; tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişiler ile ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları temsilcilerin oluşturduğu demokratik bir yapıdır.