Çalışma Alanları


Sigara ve madde bağımlılığının zararları ile bu alışkanlıkları bırakma yöntemleri konusunda Kocaeli kamuoyunun bilinçlendirilmesi için paneller düzenlenmesi, kampanyalar başlatılması ve projeler üretilmesi amacıyla oluşturulmuş demokratik bir yapıdır.