Çalışma Alanları


Sağlık sorunlarının belirlenmesi ve sağlık konusunda eğitimler verilmesi ,Sağlık ile ilgili olarak, diğer kurum ve kuruluşlarla da birlikte, projeler üretilmesi, stratejiler geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüten demokratik bir yapıdır.