Çalışma Alanları


Kentin eğitim, kültür, sanat, sosyal, ticaret ve sanayi hayatının canlanması için üzerine düşeni yapmak, projeler üretmek, stratejiler geliştirmek, Kent yönetimi ile sürekli bilgi alışverişinde bulunmak, kentlilerin bilinç düzeyinin arttırılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, Kentlilik bilincinin gelişmesi için bireyler arasındaki sosyal etkileşimleri güçlendirecek ve toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak düzenlemeleri yapmak amacıyla kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversite temsilcileri, siyasi parti temsilci ile halkın katılımıyla oluşan demokratik bir yapıdır