Çalışma Alanları


Kent yönetiminde son yıllarda yaşanan küresel ısınma, bozulan ekolojik denge sebebiyle doğamızın ve tüm canlılar gibi, doğanın vazgeçilmez unsurlarından olan hayvanların, hep birlikte yaşamının gereğini vurgulamak, sosyal, ekonomik sorunlara ilişkin politikalar üretmek, çözüm önerileri geliştirmek, çevre, sağlık, beslenme konularına ilişkin sorunların değerlendirilerek görüş ve önerilerin üretilmesi amacıyla oluşturulmuş demokratik bir yapıdır.