Çalışma Alanları


Daha temiz, daha düzenli, daha güzel bir çevrede yaşayabilmek adına kentimizin doğal varlıklarının ve çevre sağlının korunması, çevre kirliliği meydana getirmeyecek sistemlerin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi, ambalaj atıklarının, sanayinin önderliğinde toplum ve yerel yönetimlerin