Çalışma Alanları


Avrupa Birliği ve üye ülkeler tarafından ülkemize sağlanan mali ve teknik yardım mekanizmalarından azami ölçüde yararlanılmasını teminen, öngörülen kriterlere uygun projeler hazırlamak, Projelerle ilgili olası sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunmak ve projelerin sonuçlandırılmasını sağlamak, Avrupa Birliği ve Projeleri hakkında uzman kişilerle toplantılar yaparak, farklı ve faydalı bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, Avrupa Birliği Projeleriyle ilgilenen kişi ve kişilerin bir araya gelerek güçlü ortaklıkların oluşmasına yardımcı olmak, AB destekli programlardan yararlanarak, kentin gelişimi ve kalkınması amaçlı vatandaşlara proje eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Projeleriyle doğrudan veya dolaylı ilgisi olan tüm kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, derneklerle, mahalle birlikleri ile tüm özel sektör kurum ve kuruluşları ile uluslararası ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan demokratik bir yapıdır.