Çalışma Alanları


Daha temiz, daha düzenli, daha güzel bir çevrede yaşayabilmek adına kentimizin doğal varlıklarının ve çevre sağlının korunması, çevre kirliliği meydana getirmeyecek sistemlerin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi, ambalaj atıklarının, sanayinin önderliğinde toplum ve yerel yönetimlerin işbirliği ile, sürdürülebilir bir sistem içinde geri kazanılması adına çalışmaların yürütülmesi ve gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir çevre bırakılabilmesi adına çevre politikaları geliştiren, projeler üreten çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışını benimseyen gönüllülük esasına dayalı olarak oluşmuş bir yapıdır.